CO₂-kompensointi

Myymme asiakkaillemme kaupallisia päästövähennyksiä (VER) vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta

Mahdollistamme vapaaehtoisen hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin yrityksille ja yhteisöille. Palveluidemme avulla voit huolehtia kulutuksesi aiheuttamasta kasvihuonekaasupäästökuormasta. Samalla tiedostat hiilijalanjälkesi mittasuhteet paremmin ja huomaat myös vähentää turhaa kulutusta.

Päästöjen kompensointi perustuu hyväksi todetulle tavalle lisätä uusiutuvien energiantuotantomuotojen osuutta maailmassa. Se kuuluu YK:n alaisen Kioton ilmastosopimuksen kestävän kehityksen mekanismien periaatteisiin. Kompensointi tapahtuu ostamalla oman kulutuksen suhteessa päästövähennyksiä hiilidioksidipäästöjä vähentävistä projekteista. Niitä toteutetaan kompensointirahoituksen ansiosta pääsääntöisesti kehittyvissä maissa, joilla ei ole säänneltyjä päästövähennystavoitteita.

Saastuttavia energiantuotantotapoja syrjäyttävistä puhtaan teknologian projekteista syntyy korkealuokkaisten standardien mukaisesti todennettuja päästövähennyksiä (verified emission reduction, VER). Päästövähennyksien hinta muodostuu vapailla markkinoilla ja ilmaistaan päästövähennyskrediiteissä.

Huolehdimme kompensoinnista ”tonni tonnilta” -periaatteen mukaisesti: jokainen asiakkaidemme ostama kompensoitu hiilidioksiditonni vastaa yhden hiilidioksiditonnin vähennystä globaalista päästökuormasta.

Samalla mahdollistat kestävän kehityksen hankkeita sinne missä niitä ei muuten syntyisi. Välitämme WWF:n tukeman Gold Standard-sertifikaatin mukaisia päästövähennyskrediittejä. Ota yhteyttä ja kysy, mitä projekteja portfoliossamme on tarjolla.