Lentomatkustus

Neutraalimpaa lentämistä

Lentoliikenteestä aiheutuu ilmakehäämme melko selkeästi mitattavissa oleva osuus kasvihuonekaasupäästökuormituksen kokonaisuudesta. Myös yksittäiselle matkustajalle kohdentuva osuus tietyn lennon CO₂eqv-päästöistä voidaan määritellä varsin luotettavasti. Siksi lentojen kompensointi päästövähennyksillä onkin varsin suosittu ja toimiva tapa hallita henkilökohtaista tai yhteisön päästökuormitusta.

Korvaamalla lentotarvetta etätyövälineillä, optimoimalla reitit sekä suosimalla uutta ja tehokasta lentokalustoa voi pienentää lentomatkoista tosiasiallisesti syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Kompensaatiolaskennassa käytämme kansainvälisiä lentolaskentatietokantoja, joiden perusteella tiedetään eri konetyyppien ja reittien päästövaikutukset riippumatta lentoyhtiöstä tai maailmankolkasta.

Ota yhteyttä kun haluat optimoida tai kompensoida lentomatkustuksen hiilijalanjälkeäsi.